Дани европске баштине, радионица и предавање костим у оквирима Европе и ван ње – одећа и настанак цивилизације, 23. септембар 2014.

У оквиру манифестације Дани европске баштине 2014., МА Борис Чакширан, дипломирани сликар костимограф, који Води уметничко-образовни програм Костим и савремено одевање у Центру за ликовно образовање – Шуматовачка (http://www.sumatovacka.rs/articles/view/30/384/boris-%C4%8Caksiran.html?menu_id=82) одржао је 23. септембра  радионицу и предавање под називом Костим у оквирима европе и ван ње – одећа и настанак цивилизације , у Сали општинског већа ГО Вождовац (Устаничка 53, Београд).    

Програм у трајању од од 150 мин се састојао од:

- предавања-презрентације са видео пројекцијом, у трајању од 30 мин и

- практичног рада – демонстрације начина драпирања одеће кроз историју, као и креирања нових облика драпиране одеће са фотографисањем, у трајању од 120 мин.

Радионица је била намењена заинтересованима, старијим од 18 година.

Основа европске цивилизације почива на елементима који генерално представљају основну поставку антропологије. Ако је посматрамо кроз њене елементе, схватићемо да одећа представља пра облик првих назнака цивилизације, кроз етнологију, семиотику и социологију. Испитивањем ових елемената долазимо до поставке савремене цивилизације.

Игром и креирањем једноставних облика одеће драпирањем можемо веома једноставно да искажемо мисао или презентујемо другачији начин комуникације. Поред процеса упознавања вештине драпирања одеће, развија се и свест о друштвено важним питањима кроз читање основних ликовних, естетских и семиотичких порука. 

САРАДЊА: ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ – ШУМАТОВАЧКА и  ГО ВОЖДОВАЦ