Годишња изложба радова полазника дечијих радионица Шуматовачке, 15. децембар 2015. у 16сати, галерија Степениште

Креативне радионице Баушумова и Шарени табани се одржавају у оквиру Центра за ликовно образовање током целе године. Поред редовних програма и садржаја које најмлађи полазници пролазе уз стручно вођење сликарке Марије Васиљев, врло често и успешно учествују и на додатним активностима као што су: Дечији октобарски салон, Миксер, Мајска изложба,Спортска бајка и тд. Идеја самих радионица јесте да се кроз игру, ослушкујући личне потребе појединца, истражујући различите технике као што су цртање, вајање, графика...открије шта им прија, који стваралачки простор у коме желе да се изразе и истовремено уживају.

Радионице Баушумова и Шарени табани пружају баш такве могућности, јер је акценат пре свега на раду појединца и индивидуи, а након чега су очекивани резултати увек у виду добрих, занимљивих и садржајних изложби.

Данијела Ранчић, стручна сарaдница за програм

 

Дечје ликовне радионице, Шарени табани и Баушумова, основане су 2010. године у оквиру уметничко- образовног програма Центра за ликовно образовање Шуматовачка.

Аутори радионица су Асја Васиљев и Марија Васиљев.

Методика рада на ликовним радионицама подразумева усвајање и примену ликовног језика, ликовних и композицијских елемената и ликовних техника, односно материјала.

Извори мотива су визуелни – мртва природа, портрет, фигура, и невизуелни – разговор, текст, музика.

Циљ ликовних радионица је да начином рада, индивидуалним приступом, развију код полазника дивергентно, аналитичко, мишљење, што подразумева креативност и флексибилност у решавању ликовних проблема. Исто тако код деце се развијају сензорне способности, психомоторичке вештине, контрола руке и концентрација у изражајне сврхе.  

Развија се и социјални однос кроз игру и учествовање у креирању групних радова, побољшава се однос детета према друштвеном окружењу и гради поштовање према раду другог.

Ликовне радионице Шуматовачке подстичу развој самосталног, оригиналног, односно спонтаног мишљења у изражавању, што током дечјег одрастања игра важну улогу у формирању личности.

 

Марија Васиљев

аутор и водитељ дечијих радионица Шарени табани и Баушумова

 

 

 

Свечано отварање изложбе је 15. децембра 2015. са почетком у 16 сати.