НЕОЗБИЉАН СЛУЧАЈ - самостална изложба Ирене Ковач

Отварање 08. априла 2021. године у 19 сати

Неозбиљан случај

Служећи се естетиком и фотографијама двадесетог века, част ми је да представим стање разума данашњице. Акценат је усмерен на људске слабости представљеним из сопственог угла које се најчешће граниче са елементима сатире, комедије, па понекад и драме. Као савременом уметнику, безгранична количина информација и материјала које преплављују интернет базу, омогућавају ми проналазак генијалних ,,vintage” фотографија, али и упоређивање прошлог времена са савременошћу. Од изгледа и фризуре, до ставова и архитектуре…

Кроз радове, немам потребу да дајем закључке и директно критикујем свет око себе, већ да постављам питања према личним доживљеним искуством. На та питања нема конкретних одговора, већ се мисли надовезују, нагомилавајући питање, за питањем. Таквим радом који чини свесно-несвесни стваралачки процес (у смислу да су свесно искомбиновани одређени људски карактери, а несвесно створен крајњи исход слике – значење дела) отварам могућност анализе других, али и сопствене личности. Може се рећи да тиме претварам себе у посматрача сопственог дела. Што се тиче мотива, често полазиште јесте преиспитивање женске улоге са стране женског становишта кроз време, али оно што бих можда издвојила као основу која се спроводи кроз већину дела јесте питање слободе у многобројним њеним облицима.

Зашто неозбиљан случај? Зато што само од нашег сопственог преиспитивања зависи да ли је неко постављено питање заиста озбиљно, или није!

 

Биографија

Ирена Ковач рођена је у Кикинди 1992. године. Завршила је основне студије на Академији уметности у Новом Саду, одсек Сликање. Започиње своје излагачко искуство још као студент и излаже на великом броју изложби, самосталних као и колективних, у земљи и иностранству. Учесница је, али и координатор више уметничких пројеката. Сарађује са Центром за ликовну и примењену уметност ,,Терра” у чијем се музеју на кратко време опробала као кустос, али је, такође, учествовала и на пројекту дигитализације целокупног фундуса. Добитница је више значајних признања за свој уметнички рад, између осталих награда ,,Мали Принц” и ,,Ликовна јесен”. Од 2020. Постаје чланица Сулув-а. Тренутно живи и ради у Кикинди.