ПОЕТИКА ПОБУНЕ Самостална изложба Александра Пантића

Отварање 9. марта 2022. године у 19 сати

Галерија ,,Степениште” 

 

Ликовно-стваралачко истраживање поетских и изражајних могућности аналогног колажа 

 

Почев од 2018, установио сам праксу стварања аналогних колажа као вид вођења личног ликовног дневника. Зато, неки од радова приказаних овом изложбом носе рефлексивна, субјективна, метафизичка и филозофска значења и симболику. Други пак представљају моје доживљаје  и коментаре општих друштвених прилика, односа и токова.

Подршку, потврду и оправдање за овакве ликовно-стваралачке исказе, проналазим у делу продукције модерне и савремене поезије. Везу мојих радова са поезијом успостављам циљаним коришћењем посебних могућности колажа, да на поетски и драмски начин забележи, пренесе и искаже расположење и доживљај ироније, гротеске, отпора, критике и апсурда.

Независно од мојих размишљања и тумачења, надам се  да ови колажи дају довољно слободе за вишезначно, слојевито и сасвим лично доживљавање, разумевање и тумачење, будући да је то основни квалитет који желим да моји радови постигну у комуникацији са публиком.

               Александар Пантић,

Мастер ликовних уметности,

Самостални ликовни уметник

 

Александар Пантић је студије наставно-образовног рада у области ликовних и примењених уметности, као и студије сликарства  завршио у Београду.Пост-дипломске студије културног наслеђа завршиоје у Будимпешти. Активно се бави стваралачко-уметничким и ликовно-предавачким радом од 1997 године. Почев од 2011. године ангажован је као предавач у Центру за ликовно образовање. Приредио је  седам самосталних изложби. Редовно излаже  на заједничким изложбама у земљи и иностранству. Неки од његових  радова су део јавних уметничких збирки и музеја. Носилац је признања УЛУПУДС-а за посебан допринос професионалном уметничком раду, као и признања за посебан допринос раду Центра за ликовно образовање . Аутор је више мозаика и фресака на црквама СПЦ у Браничевској епархији.