Вања Додиг

Дипломирао је на Академији примењених Уметности и Дизајна у класи професора Косте Крсмановића у Београду и стекао звање дипломирани индустријски дизајнер.

Садашња служба (чланство): Чланство у УЛУПУДС-у и СПИД

(Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајна)

Чланство у СПИД 

(Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Републике Србије)

Чланство у ICSID

(International Council of Societies of Industrial Design)

Чланство у ICOGRADA

(International Council of Graphic desig Association)

WCC (World Craft Council)

 

 Досадашња запослења:

СПОРТСТАР д.д. Београд

1997-1999

Главни индустријски дизајнер
Средњешколски центар у Прњавору, РС

1999-2000

Професор уметничког обликовања
Редакција “Књижевна реч”

2001-2002

Дизајн саветник Књижевне речи и технички уредник Књижевних новина
МПЦ

2002-2004

Графички дизајн , веб дизајн, 

ПиСи Администратор

ЈП Београдска тврђава

2005-2007

Сарадник за програмску делатност, организацију концерата, популаризацију комплекса и графички дизајн.

Администрацију мреже и рачунара

Медијадизајн

2008-

Директор сектора за графички индустријски и Веб дизајн

 

Каријера кратак садржај:

1996-1997

„MONDAGRA-PARIS”

Руководилац пројекта и дизајнер

Серија пнеуматских и помоћних чамаца као и пратеће наутичке опреме

1997-1998

„CONCEPT PERTH AUSTRALIJA”, Perth

Руководилац пројекта и дизајнер

Серија пнеуматских чамаца и пратеће наутичке опреме

1997-1999

СПОРТСТAР д.д. Београд
Главни дизајнер на пројектима наутичке, спортске и наменске опреме.

Графички дизајн

Послови везани за маркетинг фирме

1998-1999

Наменска производнја ЈНA

Руководилац пројекта и дизајнер

Маскирно борбених средстава и војних макета

 

1999-2000

Средњешколски центар у Прњавору, РС

Професор

Предмет: Уметничко обликовање

 

2001-2002

Редакција “Књижевна реч”

Дизајн саветник Књижевне речи и технички уредник Књижевних новина

21.01.2002-26.08.2002

БМГ Београд

Графички дизајнер и дизајн амбалаже

01.09.2002-

01.07.2004

МПЦ д.о.о.  Београд

Графички дизајн , веб дизајн, 

ПиСи Администратор

01.10.2005-

31.12.2007

ЈП “Београдска тврђава”

Сарадник за програмску делатност, организацију концерата, популаризацију комплекса и графички дизајн.

Aдминистрацију мреже и рачунара

2010-2013

РТВ Центар д.о.о

Главни и одговорни уредник

2008-

Медијадизајн

Руководилац сектора за графички, индустријски и веб дизајн

 

Додатне квалификације:

Преко 20 година рада на пројектима из области дизајна (индустријског и графичког),

 14 година искуства у организацијским пословима,

 7 година континуираног рада у маркетингу ,

 6 година континуираног рада у ИТ службама,

 Више пута представљао Југославију-Србију на међународним сајмовима.

 

Забелешка уз додатне квалификације: 

Дизајн:

1993-1994               Дизајн производа од дрвета за свакодневну употребу

                            награда за најболје решенје стилских врата,

1996–1997             Калиграфска пера и помоћни прибор за графички дизајн

                             предлог за награду привредне коморе града Београда,

1996–1998               CVETEX идејна решења спортске гардаробе,

1996-до данас          Промотер дизајна у Србији на свим значајнијим изложбама у земљи и иностранству.

Маркетинг:

1998-1999               Маркетинг К.К. “БЕОБAНКA”, Београд

Организациони послови се односе на пројекте који су били коперација српских фирми са партнерима из иностранства, или на пројекте које су фирме из земље или иностранства тражиле у виду конкурса или директне наруџбине. Као носилац пројекта руководио сам тимом од 5-40 сарадника различитих образовних профила.

 

Употреба Пи Си-а:

Aктивно коришћенје ПиСи (PC) или Епл (Apple) радних станица као и система заснованих на Linux OS

Aпликације-програми:

CorelDRAW & Corel PHOTO PAINT – одлично

Adobe CS (Illustrator, PhotoShop, Indesign, Premier...) – одлично

Sony Vegas – одлично

Macromedia Dreamweaver MX – добро

Java Script - добро

Gimp ( Linux ) – одлично

Webpress – одлично

Joomla – одлично

Страни језици:

Енглески – владам

Немацки – служим се 

Курсеви:

Веб дизајн  (Микронет - Београд)

MCSA  / MCSE (CET – Београд)