ИМПРЕСУМ 2016.

ДИРЕКТОР:

 

Од 1. новембра 2015. године, директор: мр Драган Кићовић, сликар, магистар ликовних уметности.

E-mail: dragan@sumatovacka.rs   

СТРУЧНА САРАДНИЦА ЗА ПРОГРАМ: 

Данијела Ранчић, професорка српског језика и књижевности.
E-mail:
danijela@sumatovacka.rs 

УРЕДНИЦА ПРОГРАМА: 

Ксенија Маринковић, дипломирана историчарка уметности.
E-mail:
ksenija@sumatovacka.rs

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Председник:

Oд 23.06.2014. године: Стефан Симић, академски сликар.

Чланови:

Oд 23.01.2015. године: Александар Алексић, сарадник у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, и од 23.06.2014. године: Ксенија Маринковић, уредница-историчарка уметности Центра за ликовно образовање.

УПРАВНИ ОДБОР:

Председник:

Oд 28.11.2014.: Снежана Арнаутовић, професор на Факултету за инжењерски менаџмент . 

Чланови:

Oд 23.06.2014. године: проф. Момчило Антоновић, академски сликар и Данијела Ранчић, стручна сарадница за програм Центра за ликовно образовање.

СТРУЧНИ ОРГАНИ: 

Стручно-саветодавно тело које даје мишљења или предлоге  везано за послове утврђене Годишњим програмима рада Центра за ликовно образовање (од  2014. године) у следећем саставу: Михаел Милуновић, визуелни уметник, Никола Шуица, историчар уметности и Велизар Крстић, академски сликар.

УМЕТНИЧКО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ: 

мр Коча Огњановић, магистар сликарства;
Михаило Стошовић, дипломирани вајар;
МА
 Александар Пантић, магистар мозаика и иконографије и професор ликовне културе;
МА Јелена Дамњановић, магистарка уметности, дипломирана графичарка;
мр Милан Тепавац-Тарин, магистар вишемедијске уметности, академски сликар.
Иван Петровић, дипломирани фотограф, визуелни уметник;
Ксенија Маринковић, дипломирана историчарка уметности;
E-mail:
art@sumatovacka.rs

УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ:

Марија Васиљев, сликарка;
Александар Јевтић, примењени уметник графике и графике књиге;
E-mail: art@sumatovacka.rs

СТАРИ И УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ:

Милан Ковачевић, рестауратор;
МА
 Јелена Дамњановић, магистарка уметности, дипломирана графичарка;
E-mail:
art@sumatovacka.rs

WEB SITE И FACEBOOK ПРОФИЛ:

Главни и одговорни уредник: Драган Кићовић;
Wеб дизајнери:
Јелена Антић и Марко Шутија.
E-mail: art@sumatovacka.rs

ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ:

Агенција за рачуноводство, менаџмент и консалтинг Арион.
Е-mail:
arion011@yahoo.com
www.arion.cо.rs

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ: 

G4S Security Services
E-mail:
office@rs.g4s.com
www.g4s.rs

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ:

БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО
Далматинска 103/2
Београд 
+381 11 2750127
+381 11 2750857

Напомена: Термини којима су у овом тексту означени положаји, професије, односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на које се однoсе.

 

 

ДИРЕКТОР:
Од 1. новембра 2015. године, директор: мр Драган Кићовић, сликар, магистар ликовних уметности.
E-mail: dragan@sumatovacka.rs  
СТРУЧНА САРАДНИЦА ЗА ПРОГРАМ:
Данијела Ранчић, професорка српског језика и књижевности.
E-mail: danijela@sumatovacka.rs
УРЕДНИЦА ПРОГРАМА:
Ксенија Маринковић, дипломирана историчарка уметности.
E-mail: ksenija@sumatovacka.rs 
НАДЗОРНИ ОДБОР:
Председник:
Oд 23.06.2014. године: Стефан Симић, академски сликар.
Чланови:
Oд 23.01.2015. године: Александар Алексић, сарадник у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, и од 23.06.2014. године: Ксенија Маринковић, уредница-историчарка уметности Центра за ликовно образовање.
УПРАВНИ ОДБОР:
Председник:
Oд 28.11.2014.: Снежана Арнаутовић, професор на Факултету за инжењерски менаџмент . 
Чланови:
Oд 23.06.2014. године: проф. Момчило Антоновић, академски сликар и Данијела Ранчић, стручна сарадница за програм Центра за ликовно образовање.
СТРУЧНИ ОРГАНИ: 
Стручно-саветодавно тело које даје мишљења или предлоге  везано за послове утврђене Годишњим програмима рада Центра за ликовно образовање (од  2014. године) у следећем саставу: Михаел Милуновић, визуелни уметник, Никола Шуица, историчар уметности и Велизар Крстић, академски сликар.
УМЕТНИЧКО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ: 
мр Коча Огњановић, магистар сликарства;
Михаило Стошовић, дипломирани вајар;
МА Александар Пантић, магистар мозаика и иконографије и професор ликовне културе;
МА Јелена Дамњановић, магистарка уметности, дипломирана графичарка;
мр Милан Тепавац-Тарин, магистар вишемедијске уметности, академски сликар.
Иван Петровић, дипломирани фотограф, визуелни уметник;
Ксенија Маринковић, дипломирана историчарка уметности;
E-mail: art@sumatovacka.rs
УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ:
Марија Васиљев, сликарка;
Александар Јевтић, примењени уметник графике и графике књиге;
E-mail: art@sumatovacka.rs
СТАРИ И УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ:
Милан Ковачевић, рестауратор;
МА Јелена Дамњановић, магистарка уметности, дипломирана графичарка;
E-mail: art@sumatovacka.rs
WEB SITE И FACEBOOK ПРОФИЛ:
Главни и одговорни уредник: Драган Кићовић;
Wеб дизајнери: Јелена Антић и Марко Шутија. 
E-mail: art@sumatovacka.rs
ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ:
Агенција за рачуноводство, менаџмент и консалтинг Арион. 
Е-mail: arion011@yahoo.com
www.arion.cо.rs
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ: 
G4S Security Services
E-mail: office@rs.g4s.com
www.g4s.rs
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ: 
БЗР БЕЗБЕДНОСТ ДОО
Далматинска 103/2
Београд 
+381 11 2750127
+381 11 2750857
Напомена: Термини којима су у овом тексту означени положаји, професије, односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на које се однoсе.