Калиграфија: Уметност лепог писања

Радионица калиграфије за децу и младе сваког понедељка од 18.00 до 21.00 у Шуматовачкој

Ауторка/водитељка: MA Јелена Дамњановић, дипломирана ликовна уметница-мастер графичарка.

Трајање: годину дана.

Услов: плаћена котизација.

Старосна група полазника: програм  је намењен деци и младима, као и студентима.

Број полазникa: до двадесет полазника у једној наставној групи. Настава се у складу са бројем полазника одвија у више група.

Програм се састоји од теоријске и практичне едукације учесника/ца у групи о уметности лепог писања – калиграфији. Теоријски део програма пружиће учесницима едукацију о општим појмовима калиграфије, њеном пореклу, историји и значају кроз богате визуелне и илустративне примере које ће се приказивати учесницима путем компјутера и пројектора. Поред опште едукацијео појму калиграфије, главни део програма поставља фокус на улогу и значај рукописа у комуникацији са људима. Узимајући у обзир чињеницу да нечитак и неуредан рукопис постаје водећи проблем који је све више присутан у школским клупама, овај програм има за циљ да прошири свест учесницима у групи о важности лепог писања у сврху што боље комуникације са људима са којима учесници улазе у непосредни контакт. Поред набројаног, теоријски део програма бавиће се анализом примера рукописа великана који су обележили историју, функцијом потписа уметника, писмом као изворним обликом комуникације, и психологијом написаног. Такође,учесници ће имати јединствену прилику да добију практичне информације о употреби сопственог рукописа у данашњем свету (опште законитости о употреби рукописа и функције иницијалног и личног потписа на документима). Између осталог, полазници радионице имаће прилику да се упознају и са савременим облицима комуникације путем социјалних мрежа (фејсбук,твитер,скајп), где се од полазника очекује активно учешће у дискусији о предностима и манама данашње комуникације. Практичан део програма састоји се од креативног осмишљавања ликовних решења употребом различитих врста ликовног материјала. Користиће се ликовне технике цртања, сликања и графике као што су: отискивање, колажирање лепљење различитих врста материјала, писање, осликавање, набојавање итд. . Такође, током већег дела програма полазници ће се упознати са историјом и развојем писма и том приликом научиће више о различитим писмима кроз векове: Римској капитали, Уницијали, Готици, Уставном и полууставном писму, Мирослављевом јеванђељу итд. Учесници у групи добиће разноврсне креативне задатке путем којих ће кроз интерактивну игру откривати значај извора комуникације. Неке од њих су: израда разгледница и писама, писање унутар облика и форме, вежбе вештине лепог писања, израда украсних иницијала у тексту и илустрације као део текста, креирање украсне орнаментике за делове текста, исписивање личног имена и презимена у рукописној и калиграфској форми итд.

Главни циљ радионице је едукација учесника у групи о значају и важности лепог, читког и уредног рукописа у општој комуникацији у окружењу у којој се учесници налазе. Такође, радионица има за циљ да ослободи креативност и уметничку слободу код учесника као и да их подстакне да знања која су стекла на радионице употребе у реалном животу. Између осталог, радионица има за циљ да пружи учесницима опште теоријско и практично знање о калиграфији – уметности лепог писања.