Иконопис

СТУДИО ВИЗАНТИЈСКОГ СЛИКАРСТВА ШУМАТОВАЧКА

УМЕТНИЧКО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ ПРОМОЦИЈЕ ВИЗАНТИЈСКИХ СЛИКАРСКИХ ПРАКСИ (иконописање, фреска и др.)

Водитељ и аутор програма: Александар Пантић, мастер зидног сликарства, мастер студија културног наслеђа, дипломирани наставник ликовне културе.

Ликовно-уметничке праксе нашег времена прате савремену културу пост-модерног друштва XXI века. Стога, сликарски методи и технике прошлих времена све више бивају напуштене од стране савремених уметника и постају ствар музејског знања. Упркос томе, традиционалне сликарске и друге ликовне технике у себи крију изузетне стваралачке могућности, јер бележе историјско-културно искуство и трајање, истовремено успостављајући дијалог са савременом стваралачком културом, а својим концептом и карактером следе културне вредности еколошког, само-одрживог и личног духовног развоја појединца и заједнице.

Зато је жеља аутора овог образовног програма да са заинтересованим полазницима подели своја дводеценијска, професионална уметничка знања, искуства и интересовања за ликовне и стваралачке могућности које пружају старе сликарске технике. Да омогући полазницима да открију лепоту и тајне ликовног стварања коришћењем ручно припремљених боја, алатки и сликарских основа. Да заједно са полазницима истражује и открива нове могућности употребе византијских сликарских пракси у савременом ликовном изразу.

Основни циљ овог програма је да полазници кроз учење, употребу и истраживање стваралачких могућности византијских сликарских техника, стекну знања и вештине које су потребне за успешно ликовно изражавање, да граде и изграде свој лични ликовно-стваралачки израз.

Програм је осмишљен тако да што потпуније одговори индивидуалним потребама сваког појединачног полазника. Стога, заинтересовани полазници у складу са својим жељама, потребама и претходним ликовно-стваралачким искуством имају могућност да у оквиру образовно-креативног програма  Студио византијског сликарства Шуматовачка одаберу комбинацију једног, два или више понуђених профила похађања програма.

Понуђени профили похађања програма су:

 • Иконописање
 • Средњeвековна сликана илуминација и минијатура
 • Технике пред-модерног зидног и декоративног сликарства

ТЕХНИЧКЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ

 • Програм је намењен свим радно способним особама узраста 19+ година које имају интересовања за византијске сликарске праксе и склоности ка ликовном изражавању.
 • За похађање програма није потребно да полазници поседују формално уметничко образовање, нити професионално уметничко искуство.
 • Полазници могу отпочети са похађањем програма било када током целе наставне године.
 • Настава у оквиру ликовно-образовног програма Студио византијског сликарства Шуматовачка се одржава 3 пута седмично у наставним терминима који трају по 3 сата (180мин). У оквиру ова три седмична термина један термин је посвећен цртању, а два сликању или другим византијским ликовним праксама (према договору предавача са полазницима).
 • Интензитет и учесталост доласка на часове током школске године полазници могу прилагодити свом временском распореду, обавезама и потребама.
 • Сви полазници који буду активно и редовно учествовали у реализацији програма ће на крају наставне године добити званичне дипломе/сертификате као потврду да су успешно савладали ликовно образовни програм.
 • Полазницима је од стране организатора и водитеља програма за потребе рада обезбеђен део потребног прибра и материјала, а део материјала и прибора обезбеђују сами.
 • Центар за ликовно образовање Шуматовачка и водитељ програма додатно помажу афирмацију програма и његових полазника кроз повремено организовање посебних тематских радионица и изложби радова полазника програма.
 • Цена похађања програма је:
 • 7 или више долазака месечно 4200 динара
 • 1 до 6 долазака месечно 3000 динара
 • Полазници су у обавези да похађање програма плаћају уредно и редовно.
 • Уплате се врше најкасније до 28. у текућем месецу.