Цртање и сликање, води: мр Коча Огњановић, магистар сликарства

Четвртак и петак, 17.00-21.00
Субота и недеља, 11.00-15.00

Четвртак и петак, 17.00-21.00
Субота и недеља, 11.00-15.00

Предавач/уметникмр Коча Огњановић, магистар сликарствa.
 

Трајање: два семестра.
Статус предмета: необавезан.
Услов: плаћена котизација.
Број полазника: до двадесет полазника у групи. Настава се, у складу са бројем уписаних полазника, одвија у више група.

Циљ предмета је да кроз практични и теоријски рад полазници течаја стекну основна знања из области цртања и сликања, односно да се припреме за излазак на пријемне испите на уметничким факултетима и струковним школама или оспособе и охрабре да самостално креирају и реализују своје идеје у овом медију.

Садржај предмета:

1) Програм припрема за упис на уметничке факултете и високе и више струковне школе предвиђа:

- цртање и сликање мртве природе (цртање – угљен; сликање – темпера или акрилик);

- цртање портрета са шакама или портрета (по живом моделу - угљен);

- цртање акта или полуакта (по живом моделу - угљен);

- израду мапе цртежа (за пријемни испит на ФЛУ);

- паралелно са радом на студијама у атељеу припрема подразумева и континуирану продукцију радова мањег формата, разноврсних у погледу теме, ликовне проблематике и технике.

2) За друге полазнике који немају амбицију да се даље школују програм предвиђа:

 • Цртање и сликање према природи: мртва природа, ентеријер, екстеријер, портрет, фигура, акт, слободне теме, технички и технолошки аспекти у раду;

 • Развијање визуелног мишљења кроз креативан практичан рад;

 • Упознавање са историјом сликарства и упућивање у литературу на основу индивидуалних афинитета и склоности полазника (монографије, виртуелни музеји, филмови, упућивање на галерије и изложбе);

 • Реализација изабраног пројекта.

Унутар задатих оквира и циљева садржај часова и динамика представљања материје могу бити прилагођени сваком полазнику појединачно, у зависности од резултата које полазник буде остваривао у току похађања течаја.

Исход предмета:

 • Припрема кандидата за упис на уметничке факултете и високе или више струковне школе;

 • Стицање основних знања из области цртања и сликања;

 • Способност примене савладаних практично теоретских знања и вештина и правилна примена тог знања у креативном раду.

Методологија:

 • Постављање задатака;

 • Презентација ликовних проблема у виду кратког увода пред почетак рада;

 • Демонстрација;

 • Праћење тока рада.

Литература:

 • Сликарство- методе сликања и материјали, Метка Краигхер-Хозо, Свјетлост, 1991;

 • Уметност и визуелно опажање: психологија стваралачког гледања, Рудолф Арнхајм/Rudolf Arnheim, Универзитет уметности, 1990;

 • Теорија форме, Београд, Коста Богдановић, Бојана Бурић, Завод за уџбенике и наставна средства, 2004;

 • Разне монографије о ликовним уметницима-сликарима, Библиотека Центра за ликовно образовање.

мр Коча Огњановић