ПРОГРАМ

П Р О Г Р А М

Центар за ликовно образовање – Шуматовачка негује, развија и унапређује област уметничке педагогије и представља важно место у сагледавању целокупног уметничког стваралаштва на овим просторима.

Oд оснивања је Шуматовачка отворена и доступна свима који желе да усвоје знања и вештине сагледавања и обликовања стварности, уметничким средствима.

Мисија Шуматовачке је педагошка, где се кроз свакодневне програмске актвности делује на образовање и продубљивање интересовања и сазнања из области које се тичу културе и уметности код сваког појединца .

Визија Шуматовачке јесте да постане живи центар уметности и културе на овим просторима који испитује, обликује, успоставља  и представља уметничку стварност заједнице – потребе, делатност,  особине и вредности.

 

Програми су осмишљени тако да одговарају потребама различитих циљних група: деца предшколског и школског узраста, млади, стручна јавност, љубитељи уметности, аматери, старија лица  итд.

 

Реализују се кроз неколико програмских целина:

УМЕТНИЧКА КОЛЕКЦИЈА