Редован курс мозаика

Намењен је одраслим полазницима који имају озбиљну жељу и интересовање да се баве мозаиком. Обука на курсу је планска и систематична, полазници поступно стичу потребна знања и вештине опште-ликовног и посебног мозаичког обликовања. Стога предзнање и искуства у ликовном изражавању мозаиком није неопходно.

Курс се одржава сваке седмице током наставне године, три пута седмично по следећем распореду:

 

радни и едукативни садржај наставног термина:

група А

група Б

Практичне едукативне вежбе израде мозаика и обликовања мозаичке форме.

Субота:

14:00-17:00 ч

Четвртак

10:00-13:00 ч

Практичне едукативне вежбе цртања, компоновања и обликовања ликовне форме.

Понедељак

18:00-21:00 ч

Понедељак

10:00-13:00  ч

Практичан рад на реализацији личних креативних идеја полазника у мозаику.

Среда:

18:00-21:00 ч

Среда:

10:00-13:00 ч

 

Програм похађања редовног курса мозаика траје укупно 2 наставне године и подељен је на нижи, и виши курс. Сваки од ова два курса траје по једну наставну годину. Током похађања нижег курса полазници уче како да у мозаику успешно формирају декоративне, апстрактне, орнаменталне и геометријске ликовне композиције, те како да техником мозаика насликају и прикажу разне текстуре, детаље, вегетацију, пејзаж и мртву природу. Током похађања вишег курса мозаика полазници уче како да кроз технику мозаика ликовно прикажу и обраде животињску и људску фигуру, фигуру у покрету, портрет, као и да у мозаику обликују сложену фигуралну ликовну композицију.

Радови које полазници ураде током курса су ауторски рад и власништво полазника.

По успешном завршетку похађања и нижег и вишег курса мозаика полазници добијају сертификате.

Током похађања курса полазници ће имати могућност да своје радове јавно покажу и промовишу на годишњим изложбама ЦЗЛО Шуматовачка.

Цена похађања и нижег и вишег курса мозаика је 5600 дин месечно.

За незапослене, студенте и пензионере, уколико се одлуче да курс похађају по распореду Б-групе (понедељак, среда, четвртак пре подне) цена курса је 3000 дин. месечно.

Школарина се плаћа сваког месеца током трајања наставне године, без обзира на то дали полазник долази или не долази редовно на наставу.

У цену курса је урачунато:

-        Обука полазника

-        Коришћење атељеа ЦЛО Шуматовачка у планираним  терминима

-        Коришћење основног потрошног материјала (камен, подлоге, лепкови и сл.) за израду мозаика.

-        Могућност коришћења заједничког алата који се налази у атељеу

Пријављивање и упис на курс су могући током целе календарске године с тим што се током године формирају  3 наставне групе за похађање курса.

-        Прва група почиње са похађањем наставе у октобру

-        Друга група у фебруару

-        Трећа група у јуну.

Број полазника у наставној групи је ограничен.