Отворени мозаички студио

Овај аспект програма је намењен полазницима који су већ завршили курс мозаика у ЦЗЛО Шуматовачка или су на други начин стекли знања и искуства у раду са мозаиком. Полазници отвореног студија долазе у истим терминима када и полазници редовног курса мозаика, али за разлику од полазника редовног курса не похађају наставни програм који је курсом предвиђен, већ уместо тога раде своје мозаике и имају консултације са предавачем у вези реализације својих мозаика и својих креативних идеја. Полазници отвореног студија не добијају сертификате.

Цена похађања отвореног студија мозаика је 2500 дин месечно без обзира на број и учесталост долазака током месеца. Уколико полазник отвореног студија уопште не похађа наставу  током неког месеца, тада није у обавези да плати за тај месец.

Коришћењу програма отвореног мозаичког студија полазници могу приступити било када током наставне године.

Радови које полазници отвореног мозаичког студија направе су ауторски рад и власништво полазника.

У цену коришћења отвореног мозаичког студија је урачунато:

-        Консултације полазника са предавачем

-        Коришћење атељеа ЦЗЛО Шуматовачка у планираним  терминима

-        Коришћење основног потрошног материјала (камен, подлоге, лепкови и сл.) за израду мозаика.

-        Могућност коришћења заједничког алата који се налази у атељеу