Месечне тематске мозаичке радионице

Овај аспект програма Мозаичког студија Шуматовачка је првенствено намењен:

-        Одраслим особама које се ликовном уметношћу или уметничким занатима и вештинама баве из хобија и које су заинтересоване да своје ликовно стваралачке активности обогате новим знањима и вештинама.

-        Ученицима, студентима и младима који су склони креативном и ликовно-уметничком изражавању и желе да науче и открију креативне и ликовно-изражајне могућности које пружа савремени мозаик.

Није потребно да полазници поседују било какво посебно предзнање везано за мозаик. Радионице се организују и одржавају као једнодневна активност, једанпут месечно, недељом, сваког трећег викенда у месецу. Укупно трајање једне радионице је 240 до 480 мин (у зависности од теме радионице).

Свака радионица је независна и заокружена наставно-образовна и радна целина. Похађање једне тематске мозаичке радионице није условљено похађањем других тематских мозаичких радионица или похађањем било ког другог програма из понуде центра. Полазници се пријављују за похађање појединачних радионица и појединачно плаћају похађање сваке тематске мозаичке радионице за коју се пријаве.

Пријаве полазника за радионице и уплате за учешће на радионицама се обављају унапред. Број полазника по свакој радионици је максимално 12.

Цена похађања тематских мозаичких радионица је 4500 дин. За организоване групе од 2, 3 или више полазника цена је 4000 дин по особи.

У цену радионице је урачунато:

-        Обука полазника

-        Алат, прибор и материјал за рад

-        Коришћење простора атељеа ЦЗЛО Шуматовачка у за радионицу предвиђеним терминима.

Радови настали на радионицама су ауторски рад и власништво полазника.

Теме мозаичких радионица су разноврсне и осмишљене су тако да подстакну креативност полазника и омогуће им да науче и савладају различите мозаичке технике и стилове рада.

Неки од примера тема мозаичких радионица су:Орнамент у мозаику, Мозаички накит, Мозаичке минијатуре, Декорисање предмета мозаиком, иницијал у мозаику, израда  светлећих тела у мозаику, израда мозаика од различитих алтернативних и рециклираних материјала и др.