Дигитално цртање и сликање

 

Дигитално цртање и сликање, води Душко Вучковић, академски сликар

Уторак и четвртак 18.00 – 21.00

Субота 11.00 – 14.00

 

ОПИС КУРСА:

На курсу се изучавају принципи традиционалног (академског) цртања и сликања али у дигиталном окружењу (искључиво дигиталном оловком/графички таблет у Фотошопу). Поменути принципи тумаче се на савремен начин - прилагођено новим тенденцијама у сликарству као и потребама индустрије забаве. Две главне дисциплине на овом курсу су Анатомија и Перспектива. Обе области, поред цртања, подразумевају и рад са бојом.

 

ЦРТАЊЕ АНАТОМИЈЕ се у том смислу изучава, поред осталог  и  за потребе Концепт и Карактер дизајна који су дисциплине заступљене у анимацији и гејминг индустрији.

Такође, ЦРТАЊЕ ПЕРСПЕКТИВЕ са свим својим законима примењеним у класичном сликарству, изучава се за потребе Enviroment, Background i Property дизајна, који даље налазе примену у веома широком спектру дисциплина у индустрији забаве али и шире, почевши од театра, филма, телевизије па до стрипа и игрица. Цртање Storyboarda такође је дисциплина коју у овом контексту изучавамо.

Курс би се изводио двосеместрално, при чему би један семестар тематски био фокусиран за АНАТОМИЈУ, а други за ПЕРСПЕКТИВУ. Софтвер се изучава постепено и синхроно комплексности наставне грађе. ПРЕДЗНАЊЕ НИЈЕ НЕОПХОДНО.

 

ЦИЉ:

Полазници стичу снажна фундаментална уметничка знања, софтверске вештине и граде професионални портфолио. Овладавају алатима који су незаобилазни у савременом приступу визуелним уметностима заснованим на цртежу, те стичу јаку конкурентност у пословима везаним за индустрију забаве и, уопште,  бољи квалитет у свом раду.

 

НАЧИН РАДА У НАСТАВИ:

Старосна доб и већ стечене вештине условљавале би даље распоређивање полазника у групе за оне између 14 и 17, 18 и 25 година старости, као и у групе за старије од 25 година, а могуће је организовати и индивидуалну наставу.

Распоред наставе је замишљен да се одвија три пута недељно, и то:

  • Предавање (предавач црта/показује и објашњава), двочас.
  • Рад полазника под надзором предавача, двочас.
  • Прегледање радова и корекције, двочас.

 

Полазници добијају скрипте и снимљени материјал са предавања.