Иван Петровић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ivanpetrovicyu@yahoo.com

www.ivanpetrovic.wordpress.com 
www.ivanpetrovic.info

Од 2013. године води уметничко-образовни програм Фотографија у Шуматовачкој.

Стипендије и резиденционални уметнички боравци:

2011. Oberpfälzer Künstlerhaus, Швандорф, Немачка;
2008. Young Visual Artist Award, Њујорк, САД;
2004. KulturKontakt, Беч, Аустрија.

Предавач на радионицама:

2013. Граница реке, Горњи Милановац;
2012. Шарени град – фотомапирање, Крушевац;
2010. Наличје града, Врање;
2009. Лице града, Врање.

Презентације радова по позиву:

2012. Уметник као публика, Музеј савремене уметности, Београд, Србија;
2011. Documentation - Appropriation - Revaluation, Galerie Für Zeit Genössische Kunst, Лајпциг, Немачка.

Радови у колекцијама:

Теленор фондација, Београд, Србија;
Народни музеј Крушевац, Србија. 

Радови објављени у публикацијама: 

Critical Dictionary, 2011; 154-157; edited by David Evans; Black Dog Publication, London, UK;
ISBN 978 1 907317 49 1

Објављени текстови:

Архив  фотографских радњи, Зборник стручног скупа Фотодокументи, 2012, 65-87; ИСБН 978-86-915945-0-3.   

Кустоски пројекти:

2012. Изложба У пуном светлу – фотографије из колекције Центра за фотографију (заједно са Михаилом Васиљевићем):

Галерија Ремонт, 07. 09. – 28. 09. 2012. године, Београд;

Градска Галерија Пожега, 06. 12. 2012. – 05. 01. 2013. године, Пожега. 

Иван Петровић - Амстердам, из серије фотографија Подземна склоништа 2002. Иван Петровић -  Амстердам,   из серије фотографија  Подземна склоништа 2002.

____________________________________________________________________

IVAN PETROVIĆ

ivanpetrovicyu@yahoo.com

www.ivanpetrovic.wordpress.com 
www.ivanpetrovic.info

From 2013 lecturer of photography school in Center of Fine Arts & Education Šumatovačka in Belgrade, Serbia.

 

Artist and Residence program: 

2011, Oberpfälzer Künstlerhaus,                 Schwandorf, Germany

2008Young Visual Artist Award, New York, USA;

2004, KulturKontakt scholarship, Vienna, Austria

Lecturer at workshops:

2013, Border of the river, Gornji Milanovac

2012, The colorful city - photo mapping, Kruševac

2010, Face of the city, Vranje

2009, Face of the city, Vranje

Artist talk performances:

2012, Artist as Audience, Museum of Contemporary Art, Belgrade, Serbia

2011, Documentation - Appropriation - Revaluation, Galerie Für Zeit Genössische Kunst, Leipzig, Germany.

Works in collections:

Telenor Foundation, Belgrade, Serbia;

National Museum Kruševac, Serbia.

Published Works:

Critical Dictionary, 2011; 154-157; edited by David Evans; Black Dog Publication, London, UK; 

ISBN 978 1 907317 49 1 http://www.criticaldictionary.com/26/petrovic.html

Published articles:

Archive photo shops, Proceedings of the conference Photographic documents, 2012, 65-87; ISBN 978-86-915945 -0-3.

Curatorial projects:

2012, In a full light – photographs from the collection of the Center for Photography (along with Mihailo Vasiljević):

Remont Gallery, 07/09/2012 - 28/09/2012, Belgrade

City Gallery Požega, 06/12/2012 - 05/01/2013, Požega